新闻中心

lãi suất agribank tháng 10 2022

2024-04-15 19:49:37

**Lãi suất Agribank Tháng 10 năm 2022**

**I. Giới thiệu**

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm vay vốn và gửi tiết kiệm. Lãi suất là một yếu tố quan trọng tác động đến quyết định đầu tư của khách hàng và được điều chỉnh thường xuyên bởi ngân hàng. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lãi suất Agribank tháng 10 năm 2022.

**II. Lãi suất Tiết kiệm**

Agribank hiện đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi cho các kỳ hạn khác nhau. Lãi suất có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản tiết kiệm, số tiền gửi và thời hạn gửi cụ thể:

**1. Tiết kiệm Liên Việt**

* Kỳ hạn 3 tháng: 5,0%

* Kỳ hạn 6 tháng: 5,5%

lãi suất agribank tháng 10 2022

* Kỳ hạn 12 tháng: 6,0%

* Kỳ hạn 24 tháng: 6,5%

* Kỳ hạn 36 tháng: 7,0%

**2. Tiết kiệm linh hoạt**

* Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: 4,5%

* Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 5,0%

* Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 5,5%

* Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 6,0%

* Kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 36 tháng: 6,5%

**3. Tiết kiệm online**

* Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: 4,7%

* Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 5,2%

* Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 5,7%

* Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 6,2%

* Kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 36 tháng: 6,7%

lãi suất agribank tháng 10 2022

**III. Lãi suất Vay vốn**

Agribank cung cấp các gói vay vốn với lãi suất cạnh tranh cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Lãi suất vay vốn có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích vay vốn, thời hạn vay và khả năng trả nợ của khách hàng:

**1. Vay vốn kinh doanh**

* Vay vốn lưu động: Từ 8,5% đến 11,0%

* Vay vốn đầu tư: Từ 9,5% đến 12,0%

**2. Vay vốn tiêu dùng**

* Vay mua nhà: Từ 9,0% đến 11,5%

* Vay mua xe ô tô: Từ 10,0% đến 12,5%

* Vay trả góp: Từ 12,0% trở lên

**IV. Chương trình ưu đãi**

Ngoài lãi suất tiết kiệm và vay vốn, Agribank còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng. Những chương trình này có thể bao gồm:

* Tăng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn

* Giảm lãi suất cho khách hàng vay vốn có lịch sử trả nợ tốt

* Miễn phí hoặc giảm phí dịch vụ cho khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng

**V. Tổng kết**

Lãi suất Agribank tháng 10 năm 2022 đang ở mức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng tiết kiệm và khách hàng vay vốn. Ngân hàng thường xuyên điều chỉnh lãi suất để thích ứng với tình hình kinh tế và thị trường tài chính. Để biết thông tin lãi suất chính xác nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Agribank hoặc truy cập website chính thức của ngân hàng.